Formació contínua per a empreses

Els treballadors i treballadores de les nostres empreses, ja estiguin en actiu o desocupats, poden fer la seva formació contínua subvencionada finançats per la Fundació Tripartita per la Formació per l'Ocupació i el Fons Social Europeu mitjançant delegació expressa de la FSC-CCOO al Centre FORCAT EDUCACIÓ I DESENVOLUPAMENT, S.L. i la FUNDACIÓ PACO PUERTO.


CATÀLEG DELS CURSOS


Per tal de consultar tota la nostra oferta formativa, ja siguin presencials, semi-presencials o de teleformació, cal clicar en    formacio fsc


OFERTA FORMATIVA

Relació dels cursos que formen l'actual oferta formativa i preinscripció: formacio fscCÓM INSCRIURE'S ALS CURSOS?

Els treballadores i treballadores de l'àmbit privat poden inscriure's als cursos de FORCAT complimentant el Formulari