Formació contínua per accedir a les administracions públiques
Preparació oposicions

La Federació de Serveis a la Ciutadania va renovar, el 30 d'octubre de 2017, l'acord de col·laboració en matèria de formació amb el Centre d'Estudis Adams que suposarà per a l'afiliació d'aquesta federació de CCOO fins a un 20% de descomptes en formació.

 
Els descomptes que s'aplicaran són els següents:
 
Classes presencials: 20% sobre el preu de cadascuna de les mensualitats.
 
Cursos online: 20% sobre el preu del curs complet. No és aplicable al preu de les renovacions.
 
Textos: 15% de descompte sobre el preu de cada llibre.

 

L'àmbit d'aplicació del present conveni afecta totes les persones afiliades a l'FSC-CCOO amb una antiguitat mínima de tres mesos.
 
Per tenir dret als descomptes a l'hora de comprar llibres o de fer efectiva la matrícula en els cursos, les afiliades i afiliats han d'acreditar la condició a través d'un certificat expedit per l'FSC-CCOO, que serà el document que permeti fer efectiu el descompte. Per mantenir el dret a descomptes s'ha de mantenir l'afiliació durant el temps en què es romangui matriculat/da a l'Adams; per a la seva comprovació Adams podrà sol·licitar a les persones beneficiàries que acreditin el manteniment de la condició d'afiliat/a que va donar dret als descomptes.