Formació contínua per a Administracions Públiques
Preparació oposicions

La FSC-CCOO, porta una llarga trajectòria en matèria de preparació d'oposicions als seus afiliats i afiliades així com a simpatitzants per tal de facilitar el seu accés a la funció pública així com la seva promoció professional dintre de les diferents administracions.

La preparació d'oposicions de la FSC-CCOO la realitza el Centre d'Estudis Adams mitjançant un conveni-acord amb importants avantatges econòmiques pels nostres afiliats i afiliades. Tota la informació dels cursos d'oposicions que preparem la trobaràs al web de Centre d'Estudis Adams: adams.es/oposicions 
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjZm9ybWFjaW9jb250aW51YXxneDo4MzYzYTM4ZDRmMWVlMA


 


ACORD DE COL·LABORACIÓ 
FSC CCOO-ADAMSDESCOMPTES AFILIATS I AFILIADES:

· CLASSES PRESENCIALS 25%
· PREPARACIÓ ONLINE 25%
· LLIBRES TEÒRICS I PRÀCTICS 20%