Formació contínua per a Administracions Públiques

Els empleats públics poden fer la seva formació contínua subvencionada mitjançant els cursos derivats de l'AFEDAP (V Acord de Formació d'Ocupació de les Administracions Públiques), mitjançant una sèrie de cursos subvencionats ja siguin presencials, semi-presencials o de teleformació, dirigits als empleats públics en actiu.AFEDAP

Dins del nostre Pla de Formació per al personal de les administracions públiques de Catalunya (AFEDAP 2015) informar-vos que hem obert el període d’inscripcions dels nostres 57 cursos i 1567 places, totalment gratuïts, i dirigits al conjunt d'empleats i empleades públics de Catalunya, en actiu, amb les següents modalitats: 

  • 38 cursos presencials
  • 6 cursos semi-presencials
  • 13 cursos online

Amb un ampli ventall de temàtiques dirigits a tot tipus de professionals:

  • Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals
  • Habilitats Directives i Personals
  • Idiomes
  • Legislació
  •  Ofimàtica
  • Recursos Humans
  • Xarxes i Comunicacions
  • Serveis Socials i a la Comunitat
També assenyalar que, un any més, hem confiat la gestió i execució al Centre de Formació Adams.

Els calendaris, llocs d’impartició i inscripcions dels cursos els trobareu a:  INSCRIPCIONS CURSOS 2015 

El catàleg dels cursos i els seus continguts els trobareu a: CATÀLEG CURSOS 2015

Les nostres accions s’iniciaran a partir de l’u d’octubre 2015 i el període d’inscripcions finalitzarà el 14 de setembre.

La selecció de l’alumnat es farà per rigorós ordre d’inscripció.

Per qualsevol dubte o aclaració us tindreu de dirigir-vos a:  formaciofsc@ccoo.cat