Formació sindical i per a l’ocupació

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya (FSC-CCOO), col·labora amb diferents plans de formació i amb recursos propis per poder oferir als treballadors, treballadores, delegats i delegades tot un ventall de cursos i accions formatives, tant per a afavorir la carrera professional, el reciclatge, el creixement personal com per a millorar la tasca representativa dels representants de CCOO.


Obert termini d'inscripció de cursos a distància per al personal públic


Foto
Aquests cursos s'emmarquen dins de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Publiques  AFEDAP). Aquest any la FSC-CCOO oferta 60 cursos amb 17.775 places, a través de les modalitats de correspondència o a través d'Internet .

Els cursos compten amb la col·laboració i assessorament de tutors vinculats a departaments ministerials, corporacions locals, Institut d'Estudis Fiscals, l'Escola d'Hisenda Pública, l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut de CCCOO ( ISTAS ) o la UNED.

El termini per a la recepció de sol·licituds es va iniciar el passat 5 gener i finalitzarà el proper 31 de gener del 2014.

Les inscripcions de l'alumnat  seran vàlides, sempre que es produeixi la convocatòria AFEDAP 2014 i el pla de formació de la FSC - CCOO sigui aprovat per la Comissió General, òrgan de govern d'aquest acord.

Les persones interessades, treballadores i treballadors de les administracions públiques, que vulguin accedir als cursos de formació de CCOO, poden fer la seva inscripció a través d'aquest enllaç  http://inscripcionplanes.fsc.ccoo.es/

La Secretaria de Formació de la FSC -CCOO recomana fer la inscripció als cursos preferentment en línia. Per a això s'haurà d'emplenar el corresponent formulari, imprimir-lo i enviar-lo a la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO -Secretaria de Formació . C/ Fernández de la Hoz , 21 1r . 28010 Madrid .

Hi heu d'adjuntar  la següent documentació :

- Fotocòpia DNI/NIF/passaport
- Certificat de ser empleat/ada públic (pot ser substituït per la fotocòpia de l'última nòmina)
* Si és el cas, certificat d'incapacitat (minusvalidesa igual o superior al 33%)

S'exclouran automàticament totes les sol·licituds que :

- Siguin enviades per fax o correu electrònic.
- No tinguin completes les dades sol·licitades.
- No adjuntin fotocòpia de DNI, CIF o passaport .
- No adjuntin certificat de ser empleat/ada públic o fotocòpia de l'encapçalament de l'última nòmina.